เว็บไซต์นี้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายข้อมูลด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์

ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ

1 Privacy Talk
พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสิทธิส่วนบุคคล ถามปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรูปแบบต่างๆ

2 Privacy Academy & Research
ติดตาม update บทความสาระบันเทิงเชิงไพรเวซี่ / บทความวิชาการ / งานวิจัย ด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล

บล็อก ไทยไพรเวซี่ by คณาธิป ทองรวีวงศ์ : http://thaiprivacy.blogspot.com/

เชิญรับชมการบรรยาย กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลในประเด็นต่างๆ  ทางช่องรายการ “Privacy Academy”

Privacy Academy : http://www.youtube.com/channel/UCCddePzp7MF6s7OoATAiMZA?feature=watch

 

3 Privacy Issue
ติดตามรายการและคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล

Thai Privacy : รายการและคลิปวีดีโอของไทยไพรเวซี่ :
http://www.youtube.com/channel/UCzmz3Yo4Vl2WbgvcvnmLkPw
© 2014 thaiprivacylaw.com All Rights Reserved.